Man- til fredag 08:00-16:00
·

Andre oplysninger

Andre oplysninger

Dalsgaard Advokatfirma ejes og drives af Advokat Jakob Dalsgaard-Hansen.

Virksomheden drives som en personligt ejet virksomhed under cvr.nr.39642417.

Advokat Jakob Dalsgaard-Hansen er beskikket af det danske Justitsministerium, medlem af Advokatsamfundet og er ansvarsforsikret i HDI Gerling (Nassau).

Bankoplysninger

Seneste ændring i lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på en advokats klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €. Derfor skal vi oplyse, at Dalsgaard Advokatfirma har samleklientbankkonti i Spar Nord Bank A/S, og med mindre andet er aftalt vil også separate klientkonti blive oprettet her, hvis din sag kræver anvendelse af en separat klient konto.

Lovvalg og værneting

Dalsgaard Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Tilsyn- og disciplinærsystem

Advokaterne hos Dalsgaard Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 

Klagemulighed

I tilfælde af uenigehed om adfærd eller afregning kan advokatfirmaets kunder altid rette henvendelse til en af kontorets ansvarlige indehavere og i tilfælde af fortsat uenighed kan der klages til Advokatnævnet, som har følgende adresse:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Priser

Prisen for vores ydelser er den samme uanset om du er privatperson eller erhvervsdrivende. Priserne varierer afhængigt af, hvilken type sag vi netop skal hjælpe dig med.

Du kan læse mere om vores priser her.

Kontaktinformation

Kattesundet 24, 9000 Aalborg, Denmark

Vestergade 22B, 1 tv. 9300 Sæby, Denmark

+45 39 39 40 41

Copyright © 2020 Dalsgaard Advokatfirma